HYBRYDOWY SYSTEM ODBUDOWUJĄCY BULK FILL GLASS

Szkło-Jonomer Dla Zdrowszych Zębów

Łatwa aktywacja

Nowe kapsułki Easy Activation są teraz o 70% łatwiejsze w aktywacji.
Ten parametr pozwala na zaoszczędzenie czasu i wysiłku podczas
przygotowywania uzupełnienia.

Opierając się na doświadczeniu pozyskanym w trakcie 50 lat prowadzenia badań dentys-tycznych, firma SDI opracowała wypełniacz szkło-jonomerowy – ionglass™ przeznaczony specjalnie do linii produktów Riva, produko-wany w Australii przez ekspertów w dziedzinie szkieł jonomerowych firmy SDI.

Technologia ionglass™ naśladuje naturalną strukturę zęba, gwarantując, że uzupełnienia będą odporne na długotrwale oddziałujące siły mastykacji, a pacjenci będą zadowoleni z efektów leczenia.

Szkło bioaktywne

Preparat Riva Self Cure zawiera wypełniacz ionglass™, wyprodukowany z unikalnej mieszaniny ultradrobnych i wysoce reaktywnych cząstek szkła o różnych rozmiarach.

Dzięki swoim niezrównanym właściwościom z zakresu obróbki, wytrzymałości i estetyki to opatentowane bioaktywne szkło hybrydowe pozwala na opracowywanie długoterminowych uzupełnień.

Cement do uzupełnień ionglass™ zawiera jony fluoru i strontu, które synergistycznie wzmacniają proces bioremineralizacji zębów.  (Źródło: Thuy i in. Arch Oral Biol. 2008 Nov; 53(11):1017-22).

Doskonała biozgodność pozwala na utrzymanie zębów w lpeszej kondycji, osiągnięcie zwiększonej wytrzymałości uzupełnienia i za-dowolenia pacjenta.

Riva Self Cure jest biomimetyczna

Riva Self Cure zastępuje zębinę, imitując niektóre z jej naturalnych cech. Technologia ionglass™ zastosowana w preparacie Riva Self Cure naśladuje hydrofilową charakterystykę zębiny i jej współczynnik rozszerzalności cieplnej. Aby odbudowa pozostawała skuteczna w dłuższej perspektywie czasowej, nie jest wymagane stosowanie wytrawiaczy ani środków spajających. Skraca to radykalnie czas spędzany przez pacjenta na fotelu dentystycznym i ryzyko wystąpienia u niego nadwrażliwości. Pacjent z ładnym uśmiechem, nieuskarżający się na nadwrażliwość zębów, cieszy się lepszym komfortem życia.

Doskonałe uwalnianie fluoru

Wyjątkowo mocna macierz hybrydowa cechuje się doskonałym przebiegiem procesu uwalnia-nia fluoru, co zwiększa ochronę przed próchnicą, pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiego stopnia wytrzymałości na ścieranie oraz ideal-nej, długotrwałej odbudowy produktem typu bulk fill za każdym razem.

Długotrwała odporność na działanie kwasów

Technologia ionglass™ stymuluje biomineralizację zębiny poprzez nadmierne nasycanie minerałami jej organicznej macierzy. 
W rezultacie tego procesu powstają kryształy fluorapatytu, które są bardziej odporne na ataki kwasów niż naturalny ząb, dzięki czemu pacjenci zagrożeni ekspozycją na związki kwaśne i infekcje bakteryjne cieszą się większym stopniem ochrony. Norma ISO 9917-1 ustala maksymalną grubość warstwy materiałowej spenetrowanej przez erozję kwasową na poziomie 0,17 mm.  Preparat Riva Self Cure jest odporny na kwaśne środowisko jamy ustnej.

SKUMULOWANE UWALNIANIE FLUORU DLA PREPARATU RIVA SELF CURE

† Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.

GŁĘBOKOŚĆ EROZJI KWASOWEJ PO 24 GOD-ZINACH

Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.
*Nie jest zarejestrowanym znakiem hand-lowym firmy SDI.

Niezrównana charakterystyka procesu opracowywania

Preparat Riva Self Cure pozwala na łatwe wyciśnięcie do ubytku dzięki innowacyjnym cząsteczkom ionglass™, które zapewniają kremowe, nieprzywierające i gładsze właściwości procesu opracowywania wypełnienia.  Produkt jest łatwy w polerowaniu, a integralność powierzchni zostaje zachowana przez długi czas. W przypadku chęci zastosowania materiału o wysokiej zdolności do uszczelniania i wysokiej lepkości, należy sięgnąć po preparat Riva Self Cure HV.

Preparat Riva Self Cure został poddany niezależnej ocenie i uznany za materiał o niezrównanych właściwościach przygotowania i obróbki. Jego niepowtarzalna formuła jest mniej włóknista i lepka, dzięki czemu osadzanie produktu jest szybsze i łatwiejsze.

Equia Forte FIL
(GC)*
Equia Forte HT
(GC)*
Riva SC
(SDI)
Riva SC HV
(SDI)

Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r. *Nie jest zarejestrowanym znakiem hand-lowym firmy SDI.

” Riva Self Cure ma przewagę nad innymi rozwiązaniami tego typu pod względem
wytrzymałości szkła i intensywności uwalniania fluoru.

Professor Edward Lynch, University of Warwick, UK

umieszczony na liście 100 najlepszych lekarzy stomatologii na świecie – styczeń 2020 r.
Zdobywca nagrody The Global Outreach Healthcare Award – czerwiec 2020 r.

Łatwa aktywacja

Nowe kapsułki Easy Activation są teraz o 70% łatwiejsze w aktywacji.
Ten parametr pozwala na zaoszczędzenie czasu i wysiłku podczas przygotowywania uzupełnienia.

Wybór czasu utwardzania dla wszystkich typów zabiegów

Różne scenariusze kliniczne wymagają stosowania różnych czasów utwardzania wypełnie-nia. Riva Self Cure Fast Set pozwala na osiągnięcie najkrótszego czasu utwardzania w sytuacjach, w których wymagane jest przeprowadzenie szybkiej interwencji lekarskiej. Jeśli przeprowadzenie zabiegu wymaga poświęcenia nieco większej ilości czasu, preparat Riva Self Cure oferuje idealne ramy czasowe dla wygodnej i pewnej pracy.

Łatwiejsze wyciskanie

Preparat Riva Light Cure jest o 70% łatwiejszy w wyciskaniu. Właściwość ta pozwala na ograniczenie drżenia rąk i napięcia mięśniowego, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie większej stabilności i kontrolę podczas umieszczania wypełnień.

Zdjęcia dzięki uprzejmości dr. Marcela Alvesa i dr. Alvaro Junqueiry – Brazylia

ŚREDNIA SIŁA WYCISKAJĄCA

† Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.
*Nie jest zarejestrowanym znakiem hand-lowym firmy SDI.

Wytrzymalszy w długiej perspektywie czasowej

Podobnie jak zębina, Riva Self Cure ma bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie i doskonałą odporność na zużycie, dzięki czemu jest w stanie przeciwstawiać się długotrwałym siłom mastykacji.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
Siły Ściskające

Źródło: niezależna fundacja non-profit za-jmująca się edukacją stomatologiczną i testo-waniem produktów, Clinicians Report, styczeń 2020 r. Pełny raport dostępny po zgłoszeniu żądania firmie SDI.
*Nie jest zarejestrowanym znakiem hand-lowym firmy SDI.

NIEZRÓWNANA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
Głębokość ścierania powierzchni

Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.
*Nie jest zarejestrowanym znakiem hand-lowym firmy SDI.
†Tested with ACTA (Academic Centre for Dentistry Amsterdam) wear machine –
proven to be a realistic simulation of clinical wear1.
1de Gee, A. and Pallav, P., 1994. Occlusal wear simulation with the ACTA wear machine. Journal of Dentistry, 22, pp.S21-S27.

Opcje lepkości produktu

Preparat Riva Light Cure jest dostępny w szerokim zakresie opcji lepkości i przezroczystości, dostosowanych do preferencji użytkownika.

REGULAR
FAST SET
HV
HIGH VISCOSITY
TRANSLUCENT

Best In Class Aesthetics

Optymalna przezierność

Formuła preparatu Riva Light Cure pozwala na osiągnięcie najlepszego efektu estetycznego. Gama odcieni T zapewnia wyższą przezierność i lepsze właściwości optyczne. Dzięki swoistemu efektowi kameleona, wypełnienie bez trudu zespala się kolorystycznie z otaczającą strukturą zęba i zębiną.

†Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.
*Nie jest zarejestrowanym znakiem hand-lowym firmy SDI.

Najwyższa kontrastowość

Preparat Riva Self Cure z ionglass™ oferuje znacznie wyższą kontrastowość niż inne opcje wypełnień w tej kategorii. Na zdjęciach rent-genowskich kontrast pomiędzy preparatem Riva Self Cure a zębiną jest widoczny na styku ząb – wypełnienie. Pomaga to szybciej i łatwi-ej diagnozować oraz leczyć pacjentów.

RADIOPACITY

†Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.
*Nie jest zarejestrowanym znakiem hand-lowym firmy SDI.

” Uniwersalność i łatwość opracowania to kluczowe zalety preparatu Riva Self Cure do stosowania w stomatologii dziecięcej.

Dr Daniela P. Raggio, Profesor nadzwyczajny – University of Sao Paulo.

Redaktor Chief International Journal of Paediatric Dentistry (Wielka Brytania)

Hybrydowy preparat do uzupełnień o większej liczbie wskazań

Klasa I
Klasa II
Klasa V
 • Klasa I
 • Klasa II (patrz instrukcja techniki nakładania produktu)
 • Klasa V
 • Odbudowa zrębu koronowego
 • Wypełnienia zębów mlecznych
 • Uzupełnienia geriatryczne
 • Wypełnienia tymczasowe
 • ART (atraumatyczne leczenie odtwórcze)
 • SMART (Silver Modified Atraumatic Restorative Treatment – atraumatyczne leczenie odtwórcze modyfikowane srebrem ) – np. Riva Star, SDI Limited.
 • Wymiana zębiny
 • Uzupełnienia metodą warstwową
 • Hipomineralizacja trzonowosieczna (MIH)  (podejście pośrednie)
 • Stomatologia małoinwazyjna

Niepowtarzalna formuła biomimetyczna do długoterminowej odbudowy

Preparat Riva Self Cure, opracowany przy użyciu opatentowanej technologii ionglass™, przywrócił uśmiechy ponad 50 milionom ludzi w 100 krajach.

Będący zastosowaniem szkło-jonomeru kolejnej generacji, ten wysokowydajny system łączy w sobie wypełniacz na bazie hybrydy szkło-jonomeru z mocną powłoką z żywicy, dla zmaksymalizowania trwałości i wytrzymałości wypełnień wykonywanych u pacjenta. Preparat Riva Self Cure zasłużył na swoją reputację dzięki doskonałemu przebiegowi procesu uwalniania fluoru, wytrzymałości i łatwości opracowywania.

Idealnie nadający się do zastosowania w szero-kim zakresie sytuacji klinicznych, preparat Riva Self Cure to rozwiązanie typu bulk fill, którego potrzebujesz, aby zaoszczędzić czas i odzwierciedlić niektóre z najlepszych charakterystyk naturalnych zęba.

rivasc-single
Wytrzymałość długoterminowa dla
pro-duktu typu bulk-fill

Clinicians Report, styczeń 2020 r., część 13, wydanie 1

370MPa

Niezrównana wytrzymałość na zużycie
Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.

99µm

Niezrównana długoterminowa in-tensywność uwalniania fluoru
Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.

3.01µg/cm2

Długotrwała odporność na działanie kwasów
Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.

0.07mm

Wysoka kontrastowość
Źródło: wewnętrzne dane badawcze, listopad 2020 r.

290%

Download RIVA SELF CURE / SELF CURE HV Instructions

Download Riva Self Cure Instruction card and Class II Guide

1. Isolate tooth, prepare cavity.
OPTIONAL: Apply Riva Conditioner for
10 seconds, wash and remove excess water.


2. Wash thoroughly.


3. Remove excess water. Keep moist.


4. Activate the capsule and immediately mix in a triturator. Do not click before you mix.

Press capsule down to click. 10 seconds in a triturator.

5. Immediately place into capsule applicator and click trigger until paste is seen through the nozzle.


6. Extrude Riva Self Cure/HV into cavity and contour.


7. Apply Riva Coat and light cure each increment for 10 seconds.


8. Final finishing under water spray can begin immediately after light curing.


9. Apply Riva Coat and light cure.


^ For powder and liquid instructions, please refer to Instructions for Use

Riva Self Cure Capsules
Regular Set

 • 50 Riva Self Cure Capsules

8600001         A1

8600002         A2

8600003         A3

8600004         A3.5

8600005         A4

8600007         B2

8600008         B3

 

Riva Self Cure Capsules
Fast Set

 • 50 Riva Self Cure Capsules

8605001          A1

8605002         A2

8605003         A3

8605004         A3.5

8605005         A4

8605007         B2

8605008         B3

8600011         T-A2

8600012         T-A3

8600013         T-A3.5

 

Riva Self Cure Capsule Assorted Kits

 • 10 each of A1, A2, A3, A3.5 and B2 capsules

8610000         Regular Set

8620000        Fast Set

 

Riva Self Cure HV Capsules

 • 50 Riva Self Cure HV Capsules

8630001         A1

8630002         A2

8630003         A3

8630004         A3.5

 

Riva Self Cure Powder / Liquid Kits

 • 6.9mL (8g) Riva Self Cure Liquid bottle
 • 15g Riva Self Cure Powder jar
 • accessories

8610501          A1

8610502          A2

8610503          A3

8610504          A3.5

 

 • 9.5mL (11g) Riva Self Cure Liquid bottle
 • 15g Riva Self Cure Powder bottle
 • accessories

8610521         T-A2

8610522         T-A3

8610523         T-A3.5

 

 • 5.2mL (6g) Riva Self Cure Liquid bottle
 • 10g Riva Self Cure Powder jar
 • accessories

8610612         A2

8610613         A3

 

Riva Self Cure Powder

 • 15g Riva Self Cure Powder

8610103         A3

 

Riva Self Cure Liquid Refill

 • 6.9mL (8g) bottle refill

8610900

 

 • 9.5mL (11g) bottle refill for T-shades

8610905

Riva Coat

 • 5mL bottle refill

8610001

 

Riva Conditioner

 • 10mL bottle refill

8620001

 

Riva Applicator 2

5545013

 

Riva Applicator

5545009