the tooth remineralizing restorative

Ideální pro minimálně invazivní zubní lékařství

Riva Self Cure je ideální výplňový materiál pro použití v minimálně invazivním zubním lékařství (MID). Jedná se totiž o bioaktivní materiál, který předchází tvorbě zubního kazu. Odpadá tak nutnost tvorby velkých kavit a spodních výřezů.

Skvělá marginální adaptace

Riva Self Cure je odpovědí na dlouhodobou prevenci mikroúniku. Produkt používejte jako výplňovou nebo základovou trvalou výplň. „…světlem tvrzené a chemicky tvrzené skloionomerní základní výplně dosáhly při redukci mikroúniku jak v okluzní, tak proximální oblasti dutiny a přirozeného povrchu zubů mnohem lepších výsledků než tekutá pryskyřice.“ (1)

Nulové objemové ztráty

Riva Self Cure neobsahuje pryskyřici, čímž odpadá problém ztráty objemu po zákroku. Citlivost, která se s objemovými ztrátami pojí, se tak nedostavuje.

Neobsahuje BPA ani HEMA

Riva Light Cure nebsahuje Bisfenol A (včetně jeho derivátů) ani HEMA. Tento produkt můžete používat s důvěrou a klidem v duši.

Volba viskozit

Riva Self Cure se do dutin snadno vytlačuje, nicméně chcete-li vysoce viskozitní materiál, použijte Riva Self Cure HV. Volba je na vás.

Patentovaná bioaktivní technologie ionglassTM

Riva Self Cure utilizes SDI’s proprietary ionglassTM filler developed by our glass technologists. ionglassTM is a radiopaque, high ion releasing, bioactive glass used in SDI’s range of glass ionomer products. Riva Self Cure releases substantially higher fluoride to assist with remineralization of the natural dentition.

RIVA self cure

Tekutý kompozit

Tvrdost povrchu

TČím tvrdší povrch je, tím odolnější je proti opotřebení oděrem. Riva Self Cure je dynamický skloionomerní výplňový materiál, který je schopen odolat vysoké penetraci povrchu.

Nízká kyselinová eroze

Riva Self Cure je velmi odolný proti ztrátě zubních tkání. Díky tomu vydrží výplně déle a jsou odolné proti rozpadu a opotřebení způsobeného orální aciditou. Podle normy ISO nesmí být hodnota kyselinové eroze větší než 0,17 mm.

Nejsilnější náhrada dentinu

Riva Self Cure je schopen nahradit chybějící dentin. Jedná se o nejlepší zubní materiál na trhu, který dentin doslova okopíruje. Bez nutnosti použití adheziv, zcela eliminuje citlivost. Stejně jako dentin i Riva Self Cure má velkou pevnost v tlaku, čímž je zajištěna dlouhodobá odolnost proti mastikaci.

Velkoobjemové výplně pro úsporu času

Riva Self Cure lze naráz aplikovat ve velkém objemu, čímž dochází ke zkrácení času na ošetření.

Doba tuhnutí

Indikace

 • Antistresové výplně I. a II třídy
 • Výplně mléčných zubů
 • Výplně geriatrických zubů
 • Intermediální výplňový a základní materiál pro kavity I. a II. třídy při použití sendvičové techniky
 • Cervikální výplně (V. třída)
 • Dostavby jader
 • Dočasné výplně
 • Pro použití ART techniky
 • Náhrada dentinu

(1) Duong T, Tran L, Perry R, Kugel G (2007). Microleakage testing in vitro using three different bases under composites. Special Issue of the Journal of Dental Research. Abstract #0366.

(2) McCabe JF, Al-Naimi OT. Fluoride Release into Water for the
Riva GIC Products compared with Competitor Products. University
of Newcastle (UK). Februar­­y 2005

(3) McCabe JF, Al-Naimi OT. Fluoride Release of Two SDI Products with Two Competitor Product. University of Newcastle (UK). December 2007

^Riva Self Cure HV (High Viscosity)

* Fuji IX GP Extra, Fuji IX GP and Ketac Molar are not the registered trademarks of SDI Limited.

** Published and SDI Test Data.


1. Izolujte zub, připravte zubní kaz. Po dobu 10 sekund aplikujte Riva Conditioner anebo po dobu 5 sekund naneste leptadlo Super Etch s 37% kyselinou fosforečnou.

2. Pečlivě omyjte.

3. Odstraňte přebytečnou vodu. Udržujte vlhkost.

4. Aktivujte kapsli a okamžitě přimíchejte do amalgamátoru.
Před mícháním necvakejte.

5. Okamžitě umístěte do kapsle aplikátoru a klikejte, dokud z hubice nezačne vycházet pasta.

6. Riva Self Cure vytlačujte do kavity a kontur.

7. Aplikujte Riva Coat a tvrďte světlem.

8. Finální úpravy provádějte pod vodním sprejem.

9. Apply Riva Coat and light cure.

Riva Self Cure Kapsle Normální tuhnutí

 • 50 Riva Self Cure Kapsle

8600001         A1

8600002         A2

8600003         A3

8600004         A3.5

8600005         A4

8600007         B2

8600008         B3

 

Riva Self Cure Kapsle
Rychlé tuhnutí

 • 50 Riva Self Cure Kapsle

8605001          A1

8605002         A2

8605003         A3

8605004         A3.5

8605005         A4

8605007         B2

8605008         B3

8600011         T-A2

8600012         T-A3

8600013         T-A3.5

 

Riva Self Cure Kapsle Smíšená sada

 • 10 each of A1, A2, A3, A3.5 a B2 Kapsle

8610000         Normální tuhnutí

8620000        Rychlé tuhnutí

 

Riva Coat

 • 5mL Doplnění lahvičky

8610001

 

Riva Conditioner

 • 10mL Doplnění lahvičky

8620001

 

Riva Aplikátor 2

5545013

 

Riva Aplikátor

5545009

 

 

 

Riva Self Cure HV Kapsle

 • 50 Riva Self Cure HV Kapsle

8630001         A1

8630002         A2

8630003         A3

8630004         A3.5

Riva Self Cure Sada prášek / tekutina

 • 6.9mL (8g) Riva Self Cure Lahvička s tekutinou
 • 15g Riva Self Cure Lahvička s práškem
 • Příslušenství

8610501          A1

8610502          A2

8610503          A3

8610504          A3.5

8610505          A4

8610507          B2

8610508          B3

 

 • 9.5mL (11g) Riva Self Cure Lahvička s tekutinou
 • 15g Riva Self Cure Lahvička s práškem
 • Příslušenství

8610521         T-A2

8610522         T-A3

8610523         T-A3.5

 

Riva Self Cure Sada prášek / tekutina

 • 5.2mL (6g) Riva Self Cure Lahvička s tekutinou
 • 10g Riva Self Cure Lahvička s práškem
 • Příslušenství

8610612         A2

8610613         A3

8610614         A3.5

 

Riva Self Cure Sada prášek / tekutina

 • 2.6mL (3g) Riva Self Cure Lahvička s tekutinou
 • 5g Riva Self Cure Lahvička s práškem
 • Příslušenství

8600602         A2

8600603         A3

8600604         A3.5

 

Riva Self Cure Doplnění tekutinou

 • 6.9mL (8g) Doplnění tekutinou

8610900

 

 • 9.5mL (11g) Doplnění lahvičky

8610905 (for T-A2, T-A3, T-A3.5)

 

Riva Self Cure Doplnění práškem

 • 15g Riva Self Cure Doplnění práškem

8610101         A1

8610102         A2

8610103         A3

8610104         A3.5

8610105         A4

8610107         B2

8610108         B3

8610121          T-A2

8610122          T-A3

8610123          T-A3.5