37 % podporuje rychlé spojení

Super Etch s obsahem 37% kyseliny fosforečné pro použití na sklovinu a dentin Snadno kontrolovatelný tok gelu Super Etch

SDI’s etchant range consists of: mL g
Super Etch Gel syringe 1.2mL 1.5g
Super Etch Gel syringe 2mL 2.5g
Super Etch Gel syringe 9.6mL 12g
Super Etch Low Viscosity (LV) Gel syringe 1mL 1.25g
Etchant Gel bottle 15mL 18.75g
Etchant Liquid bottle 15mL 18.75g
Super Etch Jumbo syringe 25mL 31.25g

37% kyselina fosforečná

30% až 40% kyselina fosforečná zajišťuje optimální leptání po dobu 15 až 20 sekund (1). Nižší koncentrace vyžadují delší dobu kontaktu, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení zákroků.

No interference with adhesive

Super Etch inorganic silica gel thickener is no obstacle to the adhesive. Other etchants block adhesives with a wax-like polymer residue which can inhibit penetration and bonding.

Tixotropní gel

Stabilita leptadla Super Etch umožňuje přesné selektivní umístění. Pro snížení viskozity gel promíchejte.

Modře zabarvený gel

Vysoká viditelnost pro selektivní umístění.

Super Etch

Super Etch na povrchu skloviny vytváří mikropóry a odstraňuje povlak pro uvolňování dentinových tubulů. Podporuje průnik a formaci přilnavé pryskyřice. Super Etch je nezbytný pro mechanickou retenci výplně.

Nízká viskozita (LV) leptadla Super Etch

Super Etch s nízkou viskozitou je vhodný pro tmely tvořené napůl gelem a napůl tekutinou. Super Etch LV se může pochlubit vysokou tekutostí pro dosažení vetší plochy a hlubšího průniku do jamek a fisur. Hluboká penetrace kyseliny posiluje mechanické pouto a úspěch retence tmelu. Vhodné pro použití s tmelem SDI Conseal f a dalšími tmely.

Hroty stříkaček Super Etch

Super Etch LV – 27 zahnutých hrotů stříkaček s měrkou pro dosažení miniaturních jamek a fisur. Super Etch – 23 rovných hrotů s měrkou.

Stříkačky Super Etch

Super Etch je dodáván se snadno použitelnými těsnícími stříkačkami. Přímé vytlačení urychluje procedury, šetří náklady a usnadňuje přístup k těžko dosažitelným oblastem.

Tolerance se všemi

 • Adhezivy
 • Kompozity
 • Kompomery
 • Skloionomery
 • Tmely
 • Cementy

Indikace

 • Enamel
 • Dentin

Pro čištění

 • Porcelánu

(1) Reality, Volume 13, 1999, 1-23


pro přímé umístění do všech výplní

Super Etch s normální viskozitou

1. Očistěte a izolujte zub

2. Na povrch zubu naneste po dobu 20 sekund leptadlo Super Etch s 37% obsahem kyseliny fosforečné

3. Důkladně omyjte vodou

4. Odstraňte přebytečnou vodu. Udržujte vlhkost

5. Podle pokynů výrobce aplikujte adhezivum Zipbond (SDI Limited) pro saturaci všech vnitřních povrchů, nebo tmel

6. Opatrně ofoukejte suchým vzduchem bez obsahu oleje po dobu 2 sekund pro odpaření rozpouštědla. Povrch zanechte lesklý

7. Tvrďte světlem po dobu 10 sekund

8.1. Aplikujte tekutý kompozit Aura Easyflow, Wave / Wave MV / Wave HV uvolňující fluorid nebo

8.2. aplikujte kompozit Aura, Aura Easy, Aura Bulk Fill nebo Luna

9. Tvrďte světlem po dobu 20 sekund v nárůstech po 2 mm

10. Vyleštěte a dokončete

pro tmelení jamek a fisur

Super Etch LV s nízkou viskozitou

1. Očistěte a izolujte zub

2. Na povrch zubu naneste po dobu alespoň 30 sekund leptadlo Super Etch LV (ne déle než po dobu 60 sekund)

3. Důkladně omyjte vodou

4. Kompletně zub osušte. Poznámka: Pro následující kroky je nutné, aby byl zub naprosto suchý

5. Přímo vstříkněte nebo kartáčkem naneste tmel Conseal f

6. Tmel Conseal f tvrďte světlem po dobu 20 sekund

UPOZORNĚNÍ: Ubezpečte se, aby byl hrot náboje s produktem Super Etch, Aura Easyflow, Wave anebo Conseal f pevně nasazen na stříkačce utáhnutím náboje na stříkačce.

 

Super Etch Velké balení 

 • 10 x 2mL (2.5g) Stříkačka
 • 50 hroty na jedno použití

8100045

 

Super Etch balení

 • 3 x 2mL (2.5g) Stříkačka
 • 25 hroty na jedno použití

8100040

 

Super Etch 12g Stříkačka

 • 1 x 9.6mL (12g) Stříkačka
 • 25 1. hroty na jedno použití

8100052

 

Super Etch LV Velké balení

 • 10 x 1mL (1.25g) Super Etch nízkou viskozitou stříkačka
 • 40 hroty na jedno použití

8100044

 

Super Etch Jumbo 2x25mL stříkačka

 • 2 x 25mL (62.5g) Super Etch stříkačka
 • 50 hroty na jedno použití

8100059

 

Hroty na jedno použití pro Super Etch stříkačka

 • 25 hroty na jedno použití 23 gauge tips

8100050

 

Hroty na jedno použití pro Super Etch stříkačka

 • 200 hroty na jedno použití 23 gauge tips

8100060

 

Hroty na jedno použití pro Super Etch nízkou viskozitou stříkačka

 • 20 hroty na jedno použití 23 gauge tips

8100061

 

Etchant gel, modrý

 • 1 x 15mL (18.75g) Etchant gel lahvička

8100020