Jednosložkové total etch adhezivum.

Stae je jednosložkový adhezivní system na dentin a sklovinu, uvolňující fluoridy. Je určen pro přímý bonding. Stae se dostává homogenně do hybridní vrstvy a je nositelem pevné vazby k zubu.

Jednosložkový systém

Obě složky (primer a bond) jsou v jedné lahvičce. Práce je jednodušší a výkon celkově kratší.

Uvolňování fluoridů

Fluoridy mají kariostatický účinek a podporují remineralizaci a inhibují demineralizaci skloviny. Ve vodném prostřední difundují ionty z pryskyřice do zubu. Tato iontová výměna je způsobena pohybem ústní tekutiny mezi zubem a pryskyřicí (je nosičem fluoridových iontů).

Hodnocení Dental Advisor

“Stae je velmi doporučovaný vazebný prostředek určený pro kompozity, kompomery a porcelán. Získal hodnocení 86%”.(1)

Drží na suchém i vlhkém povrchu zubu

Rozpouštědlo u Stae je směs acetonu a vody. Aceton dopravuje Stae hluboko do demineralizovaného dentinu a voda suchý dentin zvlhčuje.

Stae

Magn 5,000x

SEM Magn 2,000x

TEM Magn 2,000x

SEM Magn 10,000x

Adper Single Bond*

Magn 5,000x

Optibond Solo*

Magn 5,000x

Úplná a trvalá hybridizace

Mikroskopické vyšetření Stae ukazuje na hybridizaci na ploše styku mezi dentinem a pryskyřicí. Hybridní vrstva je dobře vytvořena s rovnoměrnou sílou 3 až 4 mikrony. (2) Stae účinně infiltruje hybridní vrstvu a ve srovnání s ostatními produkty je vidět, že úplně vyplní dentinové tubuly a minimalizuje tím citlivost po výkonu Na fotografiích je vidět úzké spojení mezi pryskyřicí a zdravými zubními tkáněmi.

V hybridní vrstvě nějsou viditelné žádné mezery ani póry. Tato charakteristika je spojována s produkty s kvalitními klinickými výsledky. Podobný výsledek byl nalezen u adhezivního system od 3M a to u Single Bond*. U adheziva Optibond Solo* je hybridní vrstva méně kvalitní. Je pórovitá, hustota je na pohled různá a není kompletně vyvinuta. ” (3)

Neobsahuje Bis-fenol A

Stae neobsahuje kontroverzní látku Bis-fenol A, protože není tvořen pryskyřicí BisGMA.

Vysoká pevnost vazby

Díky vynikající vazbě pryskyřice na demineralizovaný dentin je vazba velmi pevná.

Bez pórů

“Hybridní vrstva u Stae je kontinuální, bez viditelných mezer a pórů.”(2)

Úplné utěsnění

“Hybridní vrstva u Stae je velmi jednotná, což signalizuje stejnou difuzi vazebné pryskyřice do demineralizované vrstvy. Kolagenová síť se zdá být úplně obalena pryskyřicí.”(2)

Intaktní kolagen

“Kolagenová vlákna v hybridní vrstvě jsou bez známek ztráty struktury.”(2)

Použití

 • Všechny kompozitní výplně
 • Kompomery
 • Kompozitní / keramické+ / kovové+ / porcelánové+ dostavby

+Bondovaný povrch vyžaduje předchozí silanizování.

* Adper Single Bond, Optibond Solo, One Step and Bond-1nejsou registrované obchodní známkou SDI Limited.

** Publikovaná a testovací SDI data.

(1) The Dental Advisor. September 1998, Vol 15, No 7.

(2) Duke E. S., DDS, MSD, (1997). Ultrastructural and physical property studies of Stae single component adhesive system. The University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA.

(3) Duke E. S., DDS, MSD, (1997). Research Report, The University of Texas Health Science Center at San Antonio.


Izolujte zub a vypreparujte kavitu

1. Naleptejte povrch zubu po dobu 20 sekund 37%ní kyselinou fosforečnou Super Etch

2. Důkladně opláchněte

3. Odstraňte nadbytečnou vodu, ale místo nechce vlhké

4. Naneste bond Stae na celý vnitřní povrch

5. Vyfoukejte opatrně 2 sekundy suchým vzduchem bez oleje, aby se vypařilo rozpouštědlo. Povrch nechte lesklý

6. Osviťte lampou po dobu 10 sekund

7. Nanášejte kompozit nebo kompomer jako je Ice dle doporučení výrobce

Stae Balení lahvička

 • 1 x 5mL Stae lahvička
 • 2 x 2mL Super Etch stříkačka
 • 25 Super Etch Jednorázové tips
 • Příslušenství

8100202

 

Stae Bottle refill

 • 1 x 5mL Stae lahvička

8100201

Stae Balení jednotlivou dávku

 • 50 x 0.1mL Stae jednotlivou dávku
 • 50 x Points Jednorázové štětečky
 • 1 x Držák na jednotlivou dávku

8100205