resin modified glass ionomer luting cement

Riva Luting Plus je pryskyřicí vyztužený chemicky tuhnoucí skloionomerní tmelící cement určený pro finální cementaci kovových, PFM a pryskyřičných korunek, můstků, inlejů, onlejů a také keramických inlejů a korunek. Riva Luting Plus se chemicky pojí s dentinem, sklovinou a všemi typy základních materiálů.

Jedna barva

Riva Luting Plus je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu.

Patentovaná technologie ionglassTM

Riva Luting Plus utilises SDI’s proprietary ionglassTM filler developed by our glass technologists. ionglassTM is a radiopaque, high ion releasing, reactive glass used in SDI’s range of dental cements. Riva Luting Plus releases substantially higher fluoride to assist with remineralization of the natural dentition.

Neobsahuje Bisfenol A ani deriváty

Riva Luting Plus nebsahuje Bisfenol A (BPA) ani jeho deriváty. Tento produkt můžete používat s důvěrou a klidem v duši

One simple colour

Riva Luting Plus is available in a universal light yellow shade.

Vysoká pevnost spoje

Náležité přilnutí ke struktuře lidského zubu je pro dlouhodobost výplně klíčové. Riva Luting Plus se může pochlubit výbornou adhezí k dentinu a k oxidu zirkoničitému a je skvělý pro tmelení keramických korunek a inlejů.

Velké množství uvolňovaného fluoridu

Fluorid uvolňující se z produktu Riva Luting Plus je pro zuby velmi prospěšný, v programech prevence zubního kazu totiž hraje několik důležitých rolí. Mezi ně patří tvorba fluorapatitu, který je mnohem odolnější vůči kyselinám než hydroxyapatit. Fluropatit je také velmi důležitý pro remineralizaci zubu

Klinicky nerozpustný

Produkt Riva Luting Plus je po ztvrdnutí klinicky nerozpustný a velmi odolný proti ztrátě zubních tkání. Díky tomu vydrží výplně déle a jsou odolné proti rozpadu a opotřebení způsobeného orální aciditou. Podle normy ISO nesmí být hodnota kyselinové eroze větší než 0,17 mm.

Doba tuhnutí

Při práci s produktem Riva Luting Plus ztratíte minimální množství pracovního času. Díky rychlosti tuhnutí a rychlosti práce s produktem dosáhnete zkrácení doby ošetření pacienta a zvýšené odolnosti hned po zákroku.

Pevnost v ohybu

Vysoká pevnost v ohybu zabraňuje praskání a poškození při ohybu. Riva Luting Plus zajišťuje výbornou pevnost v ohybu a dlouho životnost výplně.

Velmi malá vrstva

Riva Luting Plus lehce a rychle zatéká. Malá tloušťka vrstvy umožňuje usazení těsně padnoucích nepřímých výplní.

Indikace

  • Cementování pryskyřičných, kovových a porcelánových pojistek na metalové inleje, onleje a korunky
  • Cementování keramických inlejů a korunek
  • Cementování hřebů, pilířů a šroubů

* Ionotite-F, Fuji Plus and Relyx Luting Cement are not the registered trademarks of SDI Limited.
** Published and SDI Test Data


pro cementaci korunek:

1. Izolujte a připravte jádro zubu. Po dobu 10 sekund aplikujte Riva Conditioner anebo po dobu 5 sekund naneste leptadlo Super Etch s 37% kyselinou fosforečnou. Omyjte a usušte.

2. Ubezpečte se, zda je vnitřní povrch vkládané výplně čistý, suchý a připravený podle pokynů výrobce.

3. Mix the capsule in an amalgamator or mix the powder / liquid combination on a mixing pad.

4. Apply approximately 1mm of cement to the bonding surface.

5. Seat restoration within 30 seconds.

6. Remove excess cement at the first formation of the gel stage.

7. Maintain isolation until set is verified (approximately 4.5 minutes).

 

Riva Luting Plus Capsules

  • 50 Riva Luting Plus Capsules

8651008

 

Riva Luting Plus Sada prášek / tekutina

  • 10g (8.95mL) Lahvička s tekutinou
  • 25g Lahvička s práškem
  • Příslušenství

8651508

 

 

Riva Conditioner

  • 10mL Doplnění lahvičky

8620001

 

 

 

Riva Aplikátor 2

5545013

 

Riva Aplikátor

5545009