OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH 

 • Firma SDI Limited (SDI) jest wydawcą tej strony internetowej.  Oświadczenie SDI Limited dotyczące ochrony danych znajduje się w części 1 poniżej, która odnosi się do przetwarzania danych na tej stronie internetowej.  
 • SDI Germany GmbH (SDI Germany) oraz SDI Dental Innovations Limited (SDI Innovations) są spółkami zależnymi należącymi w całości do SDI.  Oświadczenie firm SDI Germany i SDI Innovation dotyczące ochrony danych znajduje się w części 2 poniżej, która odnosi się do przetwarzania przez nie danych w ich przedsiębiorstwach.

1) SDI Limited

Ochrona danych jest w SDI traktowana bardzo poważnie. Przetwarzamy dane osobowe tylko zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej SDI:

Uwagi ogólne 

Gdy użytkownik odwiedzi naszą stronę internetową, przeglądarka automatycznie wysyła informacje do serwera SDI. Poniższe informacje będą tymczasowo przechowywane i przetwarzane w „pliku dziennika” do czasu ich automatycznego usunięcia: 

 • Adres IP komputera użytkownika 
 • Data i godzina odwiedzin, nazwa i adres URL wyświetlanych danych 
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL odnośnika) 
 • Przeglądarka i system operacyjny używanego komputera 

Wyżej wymienione dane są przetwarzane w SDI w następujących celach: 

 • aby zapewnić sprawne połączenie oraz komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej podczas odwiedzin; 
 • aby oszacować zagrożenia bezpieczeństwa oraz 
 • w celach administracyjnych.

Przetwarzanie tych danych jest zgodne z prawem, patrz art. 6 punkt 1, ust. 1, lit. (f) ogólnych przepisów o ochronie danych (RODO). Nasze uprawnione interesy są uzasadnione celami wymienionymi powyżej. Nigdy nie wykorzystamy tych danych do wyciągnięcia wniosków na temat Twojej tożsamości.

Nasze dane kontaktowe są publikowane w sekcji „Skontaktuj się z nami” na tej stronie internetowej, a w przypadku niemieckiej wersji językowej w sekcji „Stopka redakcyjna” tej strony.  Nasze dane kontaktowe nie mogą być wykorzystywane przez strony trzecie do celów reklamowych lub innych celów komercyjnych, jeśli SDI nie wyrazi na to zgody. Możemy podjąć kroki prawne przeciwko tego rodzaju niepożądanym reklamom, takim jak spam.

Sekcja „Skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej 

Aby się z nami skontaktować w dowolnej sprawie, można skorzystać z sekcji „Skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej. W przypadku takiego kontaktu należy podać między innymi swój adres e-mail, aby poinformować nas, kto pyta o informacje, i umożliwić nam udzielenie odpowiedzi na pytania. Można podać również dodatkowe dane osobowe. Dane osobowe przekazane nam w ten sposób (np. imię, nazwisko, adres itd.) są udostępniane dobrowolnie. Podkreślamy, że wszelki transfer danych między nami za pośrednictwem Internetu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) nigdy nie może być całkowicie bezpieczny, a dostęp stron trzecich do tych danych nigdy nie może być całkowicie wykluczony.  Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, zgodnie z art. 6 punkt 1, ust. 1 lit. (a) RODO, ponieważ użytkownik wyraził na to zgodę przy składaniu wniosku o kontakt z nami. 

Dane przetwarzane przez SDI po złożeniu zapytania ofertowego przez użytkownika będą okresowo i trwale usuwane przez SDI, z wyjątkiem sytuacji, w których takie zapytanie prowadzi do nawiązania relacji biznesowych.

 

Sekcja „Subskrybuj” na naszej stronie internetowej 

Aby otrzymywać informacje o nowych produktach SDI, promocjach, wydarzeniach dentystycznych, nowościach itp., można skorzystać z sekcji „Subskrybuj” na naszej stronie internetowej.  Aby umożliwić nam dostarczanie tych informacji, należy podać między innymi swój adres e-mail. Można podać również dodatkowe dane osobowe. Dane osobowe przekazane nam w ten sposób (np. imię, nazwisko, adres itd.) są udostępniane dobrowolnie. Podkreślamy, że wszelki transfer danych między nami za pośrednictwem Internetu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) nigdy nie może być całkowicie bezpieczny, a dostęp stron trzecich do tych danych nigdy nie może być całkowicie wykluczony.  

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, zgodnie z art. 6 punkt 1, ust. 1 lit. (a) RODO, ponieważ użytkownik wyraził na to zgodę zadając pytanie w sekcji „Subskrybuj” na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych informacji w dowolnym momencie, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach e-mail otrzymywanych od SDI lub wysyłając nam wiadomość e-mail w dowolnym momencie na adres Germany@sdi.com.au.

Przesyłanie danych do innych firm 

Przekazanie danych osobowych stronom trzecim będzie miało miejsce wyłącznie w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik wyrazi zgodę i tylko w takim zakresie, na jaki wyrazi zgodę. 
 • Jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy SDI lub osoby trzeciej zgodnie z art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. (f), RODO, o ile takie interesy nie są nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika lub praw podstawowych, które wymagają ochrony danych osobowych.
 • Jeżeli przekazanie jest prawnie wymagane lub 
 • Jeśli przeniesienie jest zgodne z prawem i wymagane do realizacji zobowiązań umownych z użytkownikiem.

Pliki cookie 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, co oznacza, że podczas odwiedzania naszej strony SDI przechowuje informacje dotyczące, między innymi, komputera i systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik. Nie możemy na ich podstawie ustalić tożsamości użytkownika. 

Wykorzystanie plików cookie umożliwia płynniejsze połączenie i wygodniejsze korzystanie z naszej strony internetowej. Te pliki cookie można usunąć przy użyciu ustawień przeglądarki internetowej. 

Używamy również plików cookie, które pozostają tymczasowo na komputerze użytkownika. Dzięki temu możemy rozpoznać, że komputer użytkownika odwiedził już naszą stronę internetową i korzystać z wejść i ustawień z ostatniej wizyty.

Ponadto wykorzystujemy pliki cookie do celów statystycznych, aby zoptymalizować naszą stronę internetową i jej zawartość. Te pliki cookie można usunąć przy użyciu ustawień przeglądarki internetowej.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub aby przed zapisaniem przez komputer jakichkolwiek plików cookie był wyświetlany monit o zaakceptowanie zapisywania plików cookie na komputerze. Całkowita dezaktywacja plików cookie może mieć wpływ na sprawne i wygodne korzystanie z naszej strony internetowej, a niektóre funkcje na naszej stronie internetowej mogą nie działać. Na przykład, używamy plików cookie do rozpoznania odpowiedniego kraju/języka użytkownika oraz do celów Google Analytics (patrz poniżej).

Dane osobowe przetwarzane przez pliki cookie stanowią zgodne z prawem dążenie do realizacji naszych uzasadnionych interesów w ramach art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. (f), RODO.

Google Analytics 

Aby zoptymalizować naszą stronę internetową, korzystamy również z Google Analytics, internetowego serwisu analitycznego Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) „Google”. W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane są pliki cookie (patrz wyżej). Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej są tworzone przez te pliki cookie — na przykład następujące informacje:

 • Typ i wersja przeglądarki internetowej 
 • System operacyjny używanego komputera 
 • Adres URL odsyłacza (ostatnia odwiedzona strona internetowa) 
 • Adres IP-połączenia internetowego
 • Czas połączenia z serwerem

zostanie przekazany i zapisany na serwerze Google w USA (powyższa lista nie jest wyczerpująca, dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics). Informacje te będą wykorzystywane i przetwarzane w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług marketingowych i internetowych związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i innych stron. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo, lub przetwarzanie danych. Google nigdy nie połączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Adres IP pozostaje anonimowy, więc identyfikacja użytkownika jest niemożliwa (tak zwany IPMasking).

Można zapobiec instalacji plików cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Całkowita dezaktywacja plików cookie może mieć wpływ na wygodne korzystanie z naszej strony internetowej, a niektóre funkcje na naszej stronie internetowej mogą nie działać.

Można również zapobiec tworzeniu i przesyłaniu informacji opisanych powyżej, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny na stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Niektóre urządzenia mobilne mogą być w stanie uzyskać alternatywne rozwiązanie opt-out-cookie, jednak należy zadać sobie pytanie dotyczące narzędzi, które umożliwiają osiągnięcie tego celu i ich skuteczności. 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony danych w połączeniu z analizą Google Analytics, można skorzystać z funkcji pomocy Google Analytics pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?h l=de.

Zastosowanie Google Analytics w sposób opisany powyżej jest zgodne z art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. (f), RODO i umożliwia osiągnięcie celów w zakresie poprawy doświadczeń klientów, optymalizacji naszej strony internetowej i oceny statystycznej. Cele te są zgodne z powyższym punktem ustawy RODO.

Prawa osób, których dotyczą dane 

Jako osoba, której dotyczą dane, użytkownik ma następujące prawa: 

 • w celu uzyskania dostępu i uzyskania informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w SDI (zgodnie z art. 15 RODO); 
 • w celu skorygowania nieprawidłowych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); 
 • w celu usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO); 
 • w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO); 
 • przenoszenie danych (zgodnie z art. 20 RODO); 
 • cofnąć każdą zgodę udzieloną SDI w dowolnym momencie (zgodnie z art. 7, ust. 3 RODO) 
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym użytkownik przebywa na stałe, w miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności SDI Germany (zgodnie z art. 77 RODO) 
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez SDI w związku z uzasadnionymi interesami SDI (zgodnie z art. 6, ust. 1, par. (f) RODO), użytkownik ma prawo do odmowy zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych praw, ograniczeń tych praw oraz skutków prawnych wynikających z realizacji tych praw, zwracamy uwagę na wspomniane wyżej przepisy dotyczące RODO. 

Aby skorzystać z tych praw w odniesieniu do SDI, prosimy o kontakt pod adresem eu.data.protection@sdi.com.au i poinformowanie nas, z którego prawa użytkownik chce skorzystać oraz, w miarę możliwości, o odpowiednich przepisach dotyczących RODO.

Ochrona danych 

Do przeglądania stron internetowych używamy szeroko stosowanego kodowania SSL oraz najwyższego poziomu kodowania obsługiwanego przez przeglądarkę internetową. 

Ponadto zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Te środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Linki zewnętrzne

Jeśli klikniesz dowolny link na naszej stronie internetowej dotyczący innej organizacji, np. dostawcy mediów społecznościowych:

 • w momencie kliknięcia tego łącza, Twoje dane osobowe zostaną przesłane do innej organizacji – na przykład Twój adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, adres URL strony odsyłającej itp., oraz
 • dane osobowe przesłane do innej organizacji przestaną być objęte niniejszym Oświadczeniem, a zamiast tego będą objęte systemem ochrony danych tej organizacji.

Przed kliknięciem dowolnego łącza związanego z inną organizacją należy odwiedzić stronę internetową tej organizacji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą wykorzystywać dane osobowe, między innymi do celów marketingowych, badawczych lub innych.

Ponieważ nie mamy kontroli nad zewnętrznymi stronami internetowymi, do których prowadzą linki z naszej strony internetowej i / lub ich treści, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści na takich zewnętrznych stronach internetowych lub za system ochrony danych zewnętrznych stron internetowych.

2) SDI Germany i SDI Innovations 

Ponieważ SDI Germany i SDI Innovations nie mają stron internetowych, to oświadczenie o postępowaniu z danymi osobowymi i ich ochronie jest publikowane i udostępniane na tej stronie internetowej.

Ochrona danych jest w SDI Germany i SDI Innovations traktowana bardzo poważnie. Przetwarzamy dane osobowe tylko zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w SDI Germany i SDI Innovations:

Uwagi ogólne

W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą przechowujemy lub przetwarzamy wyłącznie następujące dane osobowe (poniższe uwagi nie dotyczą danych osobowych, które przechowujemy lub przetwarzamy na temat naszych pracowników w celach związanych z zatrudnieniem): 

 • Dane osobowe osób fizycznych w kontaktach handlowych lub umowach z nami. W takim przypadku przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i poprawy relacji z użytkownikiem.
 • Dane osobowe pracowników odpowiedzialnych za przedsiębiorstwa i osoby prawne (np. firmy), które pozostają z nami w stosunkach handlowych lub umownych. W takim przypadku przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i poprawy relacji z użytkownikiem.
 • Jeżeli i w takim zakresie, w jakim użytkownik kontaktuje się z nami lub jednym z naszych pracowników. W takim przypadku będziemy przechowywać i przetwarzać tylko te dane osobowe, które zostały nam przekazane dobrowolnie.
 • Jeśli i w takim zakresie, w jakim prywatny e-mail jest adresowany do użytkownika z adresu e-mail SDI. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, w której adres e-mail i wszelkie dane osobowe podane podczas komunikacji będą tymczasowo przechowywane na serwerze SDI. SDI będzie tylko przechowywać takie dane i nie będzie ich w żaden sposób przetwarzać. W odniesieniu do uzasadnionych interesów naszych pracowników korzystających z kont e-mail SDI, uważamy, że takie przechowywanie bez kontroli lub przetwarzania nie jest nadrzędne w stosunku do interesów użytkowników i w związku z tym zgodne z prawem na mocy art. 6, sekcja 1 lit. (f), RODO, mając na uwadze, że większość prywatnych adresatów jest świadoma tego rodzaju przechowywania, bez dalszego przetwarzania, i zazwyczaj wyraziłaby na nie zgodę, jeżeli otrzymują odpowiedź z adresu poczty elektronicznej przedsiębiorstwa.

Będziemy przetwarzać wszystkie dane, które użytkownik — lub jakakolwiek osoba trzecia w związku z naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem — przekaże nam, ale tylko w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i poprawy naszych stosunków z użytkownikiem, a my zawsze będziemy brać pod uwagę i przestrzegać wszystkich wymogów prawnych i postanowień. 

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko w następujących okolicznościach:

 • Jeśli użytkownik wyrazi zgodę i tylko w takim zakresie
 • Jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy SDI lub osoby trzeciej zgodnie z art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. (f), RODO, o ile takie interesy nie są nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika lub praw podstawowych, które wymagają ochrony danych osobowych.
 • Jeżeli przekazanie jest prawnie wymagane lub
 • Jeśli takie przekazanie jest zgodne z prawem i wymagane do wykonania jakiegokolwiek stosunku umownego z użytkownikiem.

Jeżeli nie jesteśmy prawnie zobowiązani lub nie możemy przechowywać Państwa danych osobowych, Państwa dane osobowe zostaną ostatecznie usunięte w następujący sposób — w przypadku: 

 • danych związanych ze stosunkami handlowymi między nami, bez zbędnej zwłoki po ustaniu tych stosunków; lub
 • dane związane z kontaktem z nami, bez zbędnej zwłoki po udzieleniu przez nas odpowiedzi (z wyjątkiem sytuacji, gdy zapytanie dotyczy współpracy z nami).

Jeśli otrzymujesz e-maile od SDI, powinieneś mieć świadomość, że jeśli klikniesz na dowolny link prowadzący do mediów społecznościowych, który znajduje się w wiadomości e-mail:

 • w momencie kliknięcia tego łącza, Twoje dane osobowe zostaną przesłane do innej organizacji – na przykład Twój adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, adres URL strony odsyłającej itp., oraz
 • dane osobowe przesłane do innej organizacji przestaną być objęte niniejszym Oświadczeniem, a zamiast tego będą objęte systemem ochrony danych tej organizacji.

Przed kliknięciem łącza do mediów społecznościowych należy odwiedzić stronę internetową dostawcy mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą oni wykorzystywać dane osobowe, co może obejmować marketing, badania i inne cele. 

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w miarę rozwoju technologicznego. 

Jako osoba, której dane dotyczą (np. jako osoba fizyczna, pracownik przedsiębiorstwa lub osoby prawnej, z którą łączą nas stosunki handlowe) , użytkownik ma następujące prawa:

 • w celu uzyskania dostępu i uzyskania informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w SDI (zgodnie z art. 15 RODO); 
 • w celu skorygowania nieprawidłowych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • w celu usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO); 
 • w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO); 
 • przenoszenie danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 • cofnąć każdą zgodę udzieloną SDI w dowolnym momencie (zgodnie z art. 7 sekcja 3 RODO); 
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym użytkownik przebywa na stałe, w miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności SDI Innovations (zgodnie z art. 77 RODO); 
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez SDI w związku z uzasadnionymi interesami SDI (zgodnie z art. 6, ust. 1, 1. par. (f) RODO) użytkownik ma prawo do odmowy zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych praw, ograniczeń tych praw oraz skutków prawnych wynikających z realizacji tych praw, zwracamy uwagę na wspomniane wyżej przepisy dotyczące RODO.

Aby skorzystać z tych praw w odniesieniu do SDI Germany lub SDI Innovatios, prosimy o kontakt pod adresem eu.data.protection@sdi.com.au i poinformowanie nas, z którego prawa użytkownik chce skorzystać oraz, w miarę możliwości, o odpowiednich przepisach dotyczących RODO.

Zarówno w przypadku SDI Germany, jak i SDI Innovations, można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pocztą:

Gert Kierdorf
Hauptsitz Köln
Geleniusstr.1
D- 50931 Cologne, Germany