PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vydavatelem této webové stránky je společnost SDI Limited (dále jen SDI).  Prohlášení společnosti SDI Limited o ochraně osobních údajů je uvedeno v části 1 níže, která se týká zpracování dat na této webové stránce.  
 • Společnosti SDI Germany GmbH (dále jen SDI Germany) a SDI Dental Innovations Limited (dále jen SDI Innovations) jsou 100% dceřinými společnostmi společnosti SDI.  Prohlášení společností SDI Germany a SDI Innovations o ochraně osobních údajů je uvedeno v části 2 níže, který se týká zpracování údajů v jejich podnicích.

1) SDI Limited

Ochrana osobních údajů je ve společnosti SDI důležitou záležitostí. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s příslušnými zákonnými požadavky. Níže vás podrobně informujeme o zpracování osobních údajů na webových stránkách společnosti SDI:

Obecné poznámky 

Pokud navštívíte naši webovou stránku, váš internetový prohlížeč automaticky odešle informace na server společnosti SDI. Následující informace budou dočasně uloženy a zpracovány v „souboru protokolu“, dokud nebudou automaticky odstraněny: 

 • IP adresa kontaktujícího počítače, 
 • datum, čas přístupu, název a adresa URL požadovaných údajů, 
 • webové stránky, ze kterých byl proveden přístup (URL odkazujícího), 
 • použitý prohlížeč a operační systém vašeho počítače. 

Výše uvedená data jsou zpracovávána ve společnosti SDI k následujícím účelům: 

 • k zajištění plynulého připojení a pohodlného používání a návštěvy našich webových stránek, 
 • ke zhodnocení bezpečnostních aspektů a 
 • k administrativním účelům.

Zpracování těchto údajů je zákonné v souladu s čl. 6, odst. 1, první větou, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Naše oprávněné zájmy jsou odůvodněny výše uvedenými účely. Nikdy nebudeme tyto údaje používat k vyvozování závěrů o vaší totožnosti.

Naše kontaktní údaje jsou zveřejněny v části „Kontaktujte nás“ na této webové stránce a v případě německé verze této webové stránky v části „Impresum“ této webové stránky.  Naše kontaktní údaje nesmějí být použity třetími stranami k poskytování nám reklamy nebo k jiným obchodním záležitostem, pokud to není vyžádáno společností SDI. Můžeme podniknout právní kroky proti takové nevyžádané reklamě, jako je nevyžádaná pošta.

Použití části „Kontaktujte nás“ na naší webové stránce 

Pokud byste nás chtěli kontaktovat s jakýmikoli dotazy, můžete použít část „Kontaktujte nás“ na naší webové stránce. K takovému kontaktu musíte mimo jiné uvést svou e-mailovou adresu, abyste nám mohli sdělit, kdo žádá informace, a umožnit nám odpovědět na vaše otázky. Můžete přidat další osobní údaje. Takto poskytnuté osobní údaje (např. jméno, adresa atd.) jsou poskytovány vaší svobodnou vůlí. Zdůrazňujeme, že jakýkoli přenos údajů mezi námi prostřednictvím internetu (jako například e-mailem) nemusí být nikdy zcela bezpečný a přístup třetích stran k těmto údajům nemůže být nikdy zcela vyloučen.  Zpracování vašich osobních údajů je zákonné v souladu s čl. 6, odst. 1, první větou, písm. a) GDPR z důvodu souhlasu, který jste udělili při podání žádosti v části Kontaktujte nás. 

Údaje zpracované společností SDI na základě vašeho dotazu v části Kontaktujte nás budou společností SDI pravidelně a trvale mazány, s výjimkou případů, kdy z takového dotazu vyplývá obchodní vztah.

 

Používání části „Přihlásit se k odběru“ na naší webové stránce 

Pokud si přejete dostávat informace o nových produktech, propagacích, dentálních událostech, novinkách atd., můžete použít část „Přihlásit se k odběru“ na naší webové stránce.  Abychom vám mohli tyto informace poskytovat, musíte mimo jiné uvést svou e-mailovou adresu. Můžete přidat další osobní údaje. Takto poskytnuté osobní údaje (např. jméno, adresa atd.) jsou poskytovány vaší svobodnou vůlí. Zdůrazňujeme, že jakýkoli přenos údajů mezi námi prostřednictvím internetu (jako například e-mailem) nemusí být nikdy zcela bezpečný a přístup třetích stran k těmto údajům nemůže být nikdy zcela vyloučen.  

Zpracování vašich osobních údajů je zákonné v souladu s čl. 6, odst. 1, první větou, písm. a) GDPR z důvodu souhlasu, který jste udělili při podání této žádosti prostřednictvím části „Přihlásit se k odběru“ na naší webové stránce.

Přijímání těchto informací můžete kdykoli zastavit pomocí odkazu k odhlášení v e-mailech, které obdržíte od společnosti SDI, nebo kdykoli nám pošlete e-mail na adresu Germany@sdi.com.au.

Přenos údajů třetím stranám 

Přenos vašich osobních údajů třetím stranám se uskuteční pouze:

 • pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, 
 • je-li převod nezbytný kvůli oprávněným zájmům sledovaným společností SDI nebo třetí stranou podle čl. 6, odst. 1, první věty, písm. f) GDPR za předpokladu, že tyto zájmy nejsou potlačeny vašimi zájmy nebo základními právy, které vyžadují ochranu osobních údajů,
 • pokud je přenos právně vyžadován, nebo 
 • pokud je přenos zákonný a vyžaduje se k provedení smluvních vztahů s vámi.

Soubory cookie 

Na své webové stránce používáme soubory cookie, což znamená, že při návštěvě naší webové stránky jsou společností SDI uloženy informace týkající se mimo jiné počítače a operačního systému, který používáte. To nám neumožňuje zjistit vaši totožnost. 

Použití souborů cookie umožňuje plynulejší připojení a pohodlnější používání naší webové stránky. Tyto soubory cookie lze smazat pomocí nastavení vašeho prohlížeče. 

Používáme také soubory cookie, které zůstávají dočasně ve vašem počítači. To nám umožňuje rozpoznat, že váš počítač již naši webovou stránku navštívil a použít vstupy a nastavení z vaší poslední návštěvy.

Kromě toho používáme soubory cookie ke statistickým účelům, abychom optimalizovali svou webovou stránku a její obsah. Tyto soubory cookie lze smazat pomocí nastavení vašeho prohlížeče.

Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Nastavení v prohlížeči můžete změnit tak, aby v počítači nebyly ukládány žádné soubory cookie, nebo aby před uložením jakéhokoli souboru cookie v počítači byl vyžadován souhlas s uložením souborů cookie. Úplné zakázání souborů cookie může ovlivnit bezproblémové a pohodlné používání naší webové stránky a některé funkce na naší webové stránce nemusí být funkční. Používáme například soubory cookie k rozpoznání příslušné země/jazyka uživatele a pro službu Google Analytics (viz níže).

Osobní údaje zpracovávané soubory cookie jsou zákonným sledováním našich oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, první věty, písm. f) GDPR.

Google Analytics 

K optimalizaci své webové stránky používáme také službu Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), dále jen „Google“. V této souvislosti jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz výše). Informace o vašem používání naší webové stránky jsou vytvářeny těmito soubory cookie – například následující informace:

 • typ a verze vašeho internetového prohlížeče, 
 • operační systém vašeho počítače, 
 • URL odkazujícího (poslední navštívená webová stránka), 
 • IP adresa vašeho internetového připojení,
 • čas kontaktování serveru

budou předány a uloženy na serveru společnosti Google v USA (výše uvedený seznam není vyčerpávající, další podrobnosti naleznete na webových stránkách služby Google Analytics). Tyto informace budou použity a zpracovány k analýze používání naší webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších marketingových a internetových služeb souvisejících s používáním naší webové stránky a internetu. Informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžadují právní předpisy, nebo zpracovatelům údajů. Společnost Google nikdy nespojí vaši IP adresu s jinými daty Google. Vaše IP adresa zůstane anonymní, takže vás nebude možné identifikovat (nazývané maskování IP).

Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením svého prohlížeče. Úplné zakázání souborů cookie může ovlivnit pohodlné používání naší webové stránky a některé funkce na naší webové stránce nemusí být funkční.

Můžete se také vyhnout vytváření a přenosu výše popsaných informací stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Některá mobilní zařízení mohou být schopná získat alternativní soubor cookie k odhlášení se, měli byste si však udělat vlastní obrázek ohledně nástrojů, které jsou k dispozici, a jejich účinnosti. 

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete ve funkci nápovědě služby Google Analytics na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?h l=de.

Použití služby Google Analytics výše popsaným způsobem je v souladu s čl. 6, odst. 1, první větou, odstavcem (f) GDPR a dosahuje cílů zlepšování zákaznických zkušeností, optimalizace naší webové stránky a statistického vyhodnocení. Tyto zájmy jsou legitimní, jak je uvedeno ve výše uvedeném ustanovení GDPR.

Práva subjektu osobních údajů 

Jako subjekt osobních údajů máte následující práva: 

 • přistupovat a získat informace o svých osobních údajích zpracovávaných ve společnosti SDI (podle čl. 15 GDPR), 
 • na opravu nepřesných osobních údajů (podle čl. 16 GDPR), 
 • na vymazání svých osobních údajů (podle čl. 17 GDPR), 
 • na omezení zpracování svých osobních údajů (podle čl. 18 GDPR), 
 • přenositelnost osobních údajů (podle čl. 20 GDPR), 
 • kdykoli odvolat souhlas poskytnutý společnosti SDI (podle čl. 7, odst. 3 GDPR), 
 • podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, kde máte obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo kde se nachází místo podnikání společnosti SDI Germany (podle čl. 77 GDPR), 
 • ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným společností SDI z důvodu oprávněných zájmů společnosti SDI (podle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) můžete mít právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (podle čl. 21 GDPR).

Podrobnosti o těchto právech, omezeních těchto práv a právních účincích vyplývajících z výkonu těchto práv upozorňujeme na výše uvedená ustanovení GDPR. 

Pokud si přejete uplatnit tato práva ve vztahu ke společnosti SDI, kontaktujte nás prosím na adrese eu.data.protection@sdi.com.au a dejte nám vědět, jaké právo chcete uplatnit a ustanovení GDPR, pokud je to možné.

Bezpečnost osobních údajů 

Pro vaši návštěvu webové stránky používáme široce používané kódování SSL a nejvyšší úroveň kódování podporovanou vaším internetovým prohlížečem. 

Kromě toho poskytujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem. Tato bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Externí odkazy

Pokud kliknete na jakýkoli odkaz na naší webové stránce týkající se jiné organizace, např. Poskytovatele sociálních médií:

 • v okamžiku, kdy kliknete na tento odkaz, budou vaše osobní údaje zaslány druhé organizaci – například vaše IP adresa, operační systém, URL referreru atd., a
 • na osobní údaje zaslané druhé organizaci se toto prohlášení nebude vztahovat a místo toho by se na ně vztahoval systém ochrany údajů této organizace.

Než kliknete na jakýkoli odkaz týkající se jiné organizace, měli byste navštívit webovou stránku této organizace a informovat se o tom, jak mohou používat vaše osobní údaje, což může zahrnovat marketing, výzkum a další účely.

Protože nemáme žádnou kontrolu nad externími webovými stránkami, které jsou propojeny z naší webové stránky a / nebo jejich obsahu, nemůžeme nést odpovědnost za žádný obsah na těchto externích webových stránkách nebo za systém ochrany dat na externích webových stránkách.

 

2) SDI Germany a SDI Innovations 

Protože společnosti SDI Germany a SDI Innovations nemají žádnou webovou stránku, je toto prohlášení o jejich nakládání a ochraně osobních údajů zveřejněno a zpřístupněno na této webové stránce.

Ochrana osobních údajů je ve společnostech SDI Germany a SDI Innovations důležitou záležitostí. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s příslušnými zákonnými požadavky. Níže vás podrobně informujeme o zpracování osobních údajů ve společnostech SDI Germany a SDI Innovations:

Obecné poznámky

V souvislosti s našimi podniky uchováváme nebo zpracováváme pouze následující osobní údaje (následující komentáře se nevztahují na osobní údaje, které uchováváme nebo zpracováváme o svých zaměstnancích k účelům souvisejícím se zaměstnáním): 

 • Osobní údaje fyzických osob v obchodním nebo smluvním vztahu s námi. V tomto případě vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pouze ke splnění svých smluvních závazků a zlepšení svého vztahu s vámi.
 • Osobní údaje zaměstnanců odpovědných za podniky a právnické osoby (například společnosti), které s námi mají obchodní nebo smluvní vztah. V tomto případě vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pouze ke splnění svých smluvních závazků a zlepšení svého vztahu s vámi.
 • Pokud kontaktujete nás nebo některého z našich zaměstnanců. V takovém případě budeme uchovávat a zpracovávat pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete.
 • Pokud je vám soukromý e-mail adresován z e-mailové adresy společnosti SDI. V tomto případě se nemůžeme vyhnout alespoň tomu, že budou vaše e-mailová adresa a jakékoli osobní údaje poskytnuté během komunikace dočasně uloženy na serveru společnosti SDI. Společnost SDI bude uchovávat pouze takové údaje a nebude je nijak zpracovávat. Pokud jde o oprávněné zájmy našich zaměstnanců při používání e-mailových účtů společnosti SDI, domníváme se, že takové uchovávání bez kontroly nebo zpracování není vašimi zájmy potlačeno, a proto je povoleno v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, s přihlédnutím k tomu, že většina soukromých adresátů si je vědoma takového uchovávání bez dalšího zpracování a obvykle by s ním souhlasila, pokud koresponduje s obchodní e-mailovou adresou.

Zpracujeme veškerá data, která nám vy – nebo jakákoli třetí strana v souvislosti s naším smluvním vztahem s vámi – poskytnete, ale pouze k plnění svých smluvních závazků a ke zlepšení svého vztahu s vámi, a budeme vždy brát v úvahu a řídit se všemi právními požadavky a ustanoveními. 

Vaše osobní údaje předáme třetím stranám pouze za následujících okolností:

 • pokud jste k tomu udělili svůj souhlas,
 • je-li převod nezbytný kvůli oprávněným zájmům sledovaným společností SDI nebo třetí stranou podle čl. 6, odst. 1, první věty, písm. f) GDPR za předpokladu, že tyto zájmy nejsou potlačeny vašimi zájmy nebo základními právy, které vyžadují ochranu osobních údajů,
 • pokud je přenos právně vyžadován, nebo
 • pokud je přenos zákonný a vyžaduje se k provedení jakéhokoli smluvního vztahu s vámi.

Pokud po nás nebude zákon požadovat nebo nebudeme moci ukládat vaše osobní údaje, budou vaše osobní údaje konečně vymazány následovně – v případě: 

 • osobních údajů spojených s obchodním vztahem mezi námi bez zbytečného odkladu po ukončení vztahu, nebo
 • údajů spojených s vaším kontaktováním nás bez zbytečného odkladu po naší odpovědi vám (s výjimkou případů, kdy váš dotaz vede k obchodnímu vztahu s námi).

Pokud přijímáte e-maily od SDI, měli byste vědět, že pokud kliknete na jakýkoli odkaz na sociální média, který se objeví s e-mailem:

 • v okamžiku, kdy kliknete na tento odkaz, budou vaše osobní údaje odeslány poskytovateli sociálních médií – například vaše IP adresa, operační systém, adresa URL referreru atd. , a
 • na osobní údaje zasílané poskytovateli sociálních médií se toto prohlášení nebude vztahovat a místo toho by se na ně vztahoval systém ochrany údajů tohoto poskytovatele.

Než kliknete na jakýkoli odkaz na sociální média, měli byste navštívit webovou stránku poskytovatele sociálních médií a informovat se o tom, jak může vaše osobní údaje používat, což může zahrnovat marketingové, výzkumné a další účely. 

Kromě toho poskytujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému zlepšování v souladu s technologickým vývojem. 

Jako subjekt údajů (např. jako fyzická osoba nebo zaměstnanec podniku nebo právnické osoby, s níž máme obchodní vztah) máte následující práva:

 • přistupovat a získat informace o svých osobních údajích, když jsou zpracovávána ve společnosti SDI (podle čl. 15 GDPR), 
 • na opravu nepřesných osobních údajů (podle čl. 16 GDPR),
 • na vymazání svých osobních údajů (podle čl. 17 GDPR), 
 • na omezení zpracování svých osobních údajů (podle čl. 18 GDPR), 
 • přenositelnost osobních údajů (podle čl. 20 GDPR),
 • kdykoli odvolat jakýkoli souhlas nám poskytnutý (podle čl. 7, odst. 3 GDPR), 
 • podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, kde máte obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo kde se nachází místo podnikání společnosti SDI Germany nebo společnosti SDI Innovations (podle čl. 77 GDPR), 
 • ve vztahu k osobním údajům námi zpracovávaným z důvodu našich oprávněných zájmů (podle čl. 6, odst. 1, první, věty, písm. f) GDPR) můžete mít právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (podle čl. 21 GDPR). 

Podrobnosti o těchto právech, omezeních těchto práv a právních účincích vyplývajících z výkonu těchto práv upozorňujeme na výše uvedená ustanovení GDPR.

Pokud si přejete uplatnit tato práva ve vztahu ke společnostem SDI Germany nebo SDI Innovations, kontaktujte nás prosím na adrese eu.data.protection@sdi.com.au a dejte nám vědět, jaké právo chcete uplatnit a ustanovení GDPR, pokud je to možné.

V případě společností SDI Germany i SDI Innovations můžete také kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů poštou na adrese:

Gert Kierdorf
Hauptsitz Köln
Geleniusstr.1
D- 50931 Cologne, Germany