Zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení

Úvod

Společnost SDI Limited nahlíží na ochranu soukromí svých zákazníků jako na důležitou součást vztahu se zákazníky. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny zákazníky společnosti SDI Limited, všechny uživatele webových stránek SDI Limited a vyhovují standardům ochrany osobních údajů na internetu. V případě otázek či znepokojení ohledně tohoto dokumentu se nejprve obracejte na nás na adrese info@sdi.com.au

Shromažďování informací

Abyste mohli používat webové stránky www.sdi.com.au společnosti SDI Limited, můžeme od vás požadovat některé údaje, a to abychom vám poskytli ty nejlepší možné služby. Uchovávána a ukládána může být také veškerá korespondence, zejména korespondence související s prodejem, podporou a účty, včetně e-mailových adres. Veškeré informace shromážděné společností SDI Limited jsou shromažďovány z korespondence zaslané vámi nebo vaší společností. Tato korespondence může probíhat přes telefon, e-mail, poštu, fax nebo přímo přes naše webové stránky.

Používání shromážděných údajů

Veškeré údaje shromážděné od zákazníků společnosti SDI Limited nebo návštěvníků jejich webových stránek jsou zapotřebí, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a/nebo služby a abychom dosáhli vysoké úrovně zákaznických služeb. Korespondence je zaznamenávána, abychom mohli poskytovat odkazy na služby a abychom napomohli rozvoji našich zaměstnanců.

Ukládání shromážděných údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Když na našich webových stránkách zadáváte citlivé informace (např. čísla kreditních karet), takovéto informace šifrujeme pomocí technologie secure socket layer (SSL). Když naše platební stránka shromažďuje údaje o kreditní kartě, jednoduše je přeneseme do naší platební brány (First Data) k potřebnému zpracování. Vyplněné údaje o kreditní kartě neukládáme. Řídíme se obecně přijímanými standardy odvětví na ochranu osobních údajů, které jsou nám poskytnuty, a to jak během jejich přenosu, tak jakmile je obdržíme. V případě jakýchkoli otázek ohledně zabezpečení našich webových stránek nám můžete napsat na e-mail info@sdi.com.au

Zabezpečení internetových plateb

Společnost SDI Limited využívá pro internetové platební transakce kreditními kartami platební bránu společnosti First Data. Společnost First Data zpracovává internetové transakce kreditními kartami pro tisíce australských a mezinárodních prodejců a poskytuje bezpečné a zabezpečené prostředky výběru plateb přes internet. Veškeré internetové transakce kreditními kartami provedené přes tyto webové stránky využívají zabezpečených plateb brány First Data a řídí se níže uvedenými standardy:

  • Platby jsou plně automatizované s okamžitou odezvou.
  • Společnost SDI ani žádná jiná externí firma si nemůže zobrazit celé číslo vaší kreditní karty.
  • Veškeré transakce jsou zabezpečeny šifrovacím protokolem SSL 128 bitů.
  • Veškeré transakční údaje jsou zašifrované a uchovávané v datové centru společnosti First Data, které má stejné zabezpečení jako datová centra bank a dále tak chrání vaše údaje o použité kreditní kartě.
  • Společnost First Data je oprávněným externím zpracovatelem plateb všech hlavních australských a mezinárodních bank.
  • Společnost First Data se nikdy nedotýká vašich financí; veškeré finanční prostředky jsou přímo převedeny z vaší kreditní karty na účet obchodníka (společnost SDI Limited).

Pro více informací o společnosti First Data a internetových platbách kreditními kartami navštivte stránky www.firstdata.com.au

Přístup ke shromážděným údajům

Pokud se vaše osobně identifikovatelné údaje změní nebo pokud už nechcete využívat naše služby, můžete tyto údaje upravit, aktualizovat, vymazat nebo deaktivovat zasláním e-mailu na adresu info@sdi.com.au

Objednávky

Jestliže si od nás zakoupíte produkt nebo službu, můžeme od vás požadovat některé osobně identifikovatelné údaje. Můžeme vás požádat o poskytnutí kontaktních údajů (např. jméno, e-mail a poštovní adresa). Tyto údaje používáme pro fakturační účely a abychom vyřídili vaše objednávky. Jestliže se vyskytnou potíže se zpracováním objednávky, tyto údaje použijeme, abychom vás mohli kontaktovat.

Sdělení

Společnost SDI Limited používá osobně identifikovatelné údaje pro účely základních sdělení, např. zasílání e-mailů, údajů o účtech a důležitých podrobností o službách. Tyto údaje můžeme použít také pro další účely, např. propagační e-mailová sdělení. Pokud si zákazník nepřeje přijímat takovou korespondenci, může požádat o odebrání ze seznamu adresátů tak, že nám zašle e-mail na adresu info@sdi.com.au. Jakmile vaše osobní údaje budou shromážděny jakoukoli třetí stranou, která není naším zprostředkovatelem / poskytovatelem služeb, budete upozorněni, abyste mohli učinit informované rozhodnutí, zda s danou třetí stranou vaše údaje sdílet, či nikoli.

Třetí strany

Společnost SDI Limited může dle vlastního uvážení využívat služeb třetích stran pro účely poskytování základních služeb na našem webu nebo pro naše obchodní procesy. Vaše údaje můžeme dle potřeb třetí strany, aby mohla danou službu poskytovat, sdílet. Tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobně identifikovatelné údaje pro jakékoli jiné účely. Společnost SDI Limited nesdílí informace s třetími stranami pro žádné neznámé či nesouvisející použití.

Vyloučení právní odpovědnosti

Vyhrazujeme si právo odhalit vaše osobně identifikovatelné údaje, vyžaduje-li to zákon nebo domníváme-li se, že je jejich odhalení nezbytné za účelem ochrany našich práv a/nebo abychom vyhověli soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo soudnímu procesu.

Odkazy

Na odkazy uvedené na našem webu www.sdi.com.au, které odkazují na externí subjekty, se tyto zásady nevztahují. Podmínky uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují pouze na název domény sdi.com.au a ostatní webové stránky společnosti SDI Limited.

Změny zásad ochrany osobních údajů a zabezpečení

Jestliže se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, takové změny zveřejníme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, na naší domovské stránce a na dalších vhodných místech, abyste měli přehled, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, je zveřejňujeme. Vyhrazujeme si právo tohle prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit. Jestliže provedeme významné změny těchto zásad, zveřejníme upozornění na našich webových stránkách.